KRUŽICOVÁ, Jindřiška. Projekt založení realitní kanceláře. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013, 113 s. (137 947 znaků). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/25781. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav podnikové ekonomiky. Vedoucí práce Fialová, Šárka.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.