KUČERA, Jiří. Projekt optimalizace hodnocení veřejných zakázek v Nemocnici Znojmo, příspěvková organizace. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007, 89 s., 8 s. příloh. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/3107. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav podnikové ekonomiky. Vedoucí práce Macurová, Lucie.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.