KUBÍK, Pavel. A comparison of results from 2D and 3D approaches for spiral mandrel die flow simulation. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008, 106 p. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/5439. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická, Ústav výrobního inženýrství. Vedoucí práce Vlček, Jiří.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.