KUBALOVÁ, Marie. In vivo hodnocení účinnosti kosmetických formulací s obsahem včelích produktů na pokožku. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015, 110 s. (20 539 znaků). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/33598. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická, Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky. Vedoucí práce Pavlačková, Jana.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.