KUBIŠ, Libor. Parťák jako ochránce, rádce a strážník, který jedná konstruktivně v zátěži. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006, 38 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/3523. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut, Institut mezioborových studií. Vedoucí práce Balík, Stanislav.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.