KUDELA, Tomáš. Analýza controllingových metod ve firmě XY. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010, 69 s. 2. s. příloh. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/14416. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav podnikové ekonomiky. Vedoucí práce Novák, Petr.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.