KUKLÍNKOVÁ, Renata. Analýza výchovných problémů žáků školní družiny a způsoby jejich řešení. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011, 74 s. (16 635 znaků). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/21282. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií, Katedra pedagogiky. Vedoucí práce Sýkora, Petr.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.