KUPILÍK, Michal. Umělecké dílo v novomediálním transferu. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011, 149 s. ISBN 978-80-7454-720-1. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/41610. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací, Ateliér Digitální design. Vedoucí práce Meisner, Jan.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.