KUTĚJOVÁ, Tereza. Negativní faktory ovlivňující život matek v průběhu mateřské a rodičovské dovolené. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016, 61 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/39396. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií. Vedoucí práce Košvancová, Zdeňka.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.