KWARTENG, Michael Adu. Modelování averze a kompromisů spotřebitelů k faktorům předkupního rizika na online trhu s použitým zbožím. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010, 140 s. ISBN 978-80-7454-803-1. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/43765. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.