LÁTAL, Jan. Analýza využití strukturálních fondů EU v obci Kvasice. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010, 66 s., 6 s. obr. příloh. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/12626. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav podnikové ekonomiky. Vedoucí práce Závodná, Lucie Sára.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.