LÍPOVÁ, Zora. Hodnocení efektivnosti investičního záměru podniku PLOMA, a.s. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/35640. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav financí a účetnictví. Vedoucí práce Pavelková, Drahomíra.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.