LÖFLEROVÁ, Marcela. Snížení životní úrovně a její dopady na psychiku jedince. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011, 60 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/19727. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií, Katedra psychologie. Vedoucí práce Zvonařová, Marcela.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.