LAŇKOVÁ, Martina. Dotek kůže. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012, 30 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/23489. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací, Ústav designu oděvu a obuvi. Vedoucí práce Štraneková, Mária.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.