LAJMAROVÁ, Alžběta. Proces zaškolování zaměstnanců státní správy. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014, 63 s. (77 336 znaků vč. mezer). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/28749. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií, Ústav pedagogických věd. Vedoucí práce Kalenda, Jan.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.