LEJBOVÁ, Klára. Projekt optimalizace výroby s využitím logistické technologie Kanban. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011, 70 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/15585. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů. Vedoucí práce Hart, Martin.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.