LUKÁŠOVÁ, Jana. Analýza řízení devizových rizik ve společnosti ABC, s.r.o. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013, 63 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/25564. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav financí a účetnictví. Vedoucí práce Král', Miloš.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.