MÁCOVÁ, Zuzana. Analýza chemického složení rýží s černými obalovými vrtsvami. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015, 116 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/31154. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická, Ústav technologie potravin. Vedoucí práce Sumczynski, Daniela.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.