MAŇÁKOVÁ, Monika. Analýza financování malých obcí na příkladu obce Huslenky. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014, 60s. (87 262 znaků). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/29214. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva. Vedoucí práce Smékalová, Lenka.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.