MAŇÁSKOVÁ, Edita. Analýza environmentálních rizik katastrálního území obce Bílovice. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2018, 54 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/43785. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení, Ústav environmentální bezpečnosti. Vedoucí práce Trojan, Jakub.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.