MAŇAS, Lukáš. Vývoj a konstrukční řešení kompozitních pružin. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015, 146 s. ISBN 978-80-7454-945-8. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/45935. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická, Ústav výrobního inženýrství. Vedoucí práce Rusnáková, Soňa.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.