MACHÁČEK, Dalibor. Evaluace vzdělávacích aktivit zaměstnanců úřadu práce. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015, 91 (179 637). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/37163. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií, Ústav pedagogických věd. Vedoucí práce Kočvarová, Ilona.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.