MACHÁLKA, Karel. Návrh relokačního zařízení. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012, 78s. (69491). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/21662. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická, Ústav výrobního inženýrství. Vedoucí práce Řezníček, Martin.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.