MACHALA, Petr. Příprava elektronické učební pomůcky pro simulační program Witness. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006, 35 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/299. Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics, Ústav aplikované informatiky. Vedoucí práce Chramcov, Bronislav.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.