MACKŮ, Radek. Laboratorní tloušťkoměr. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006, 62 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/1679. Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics, Ústav automatizace a řídicí techniky. Vedoucí práce Navrátil, Petr.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.