MAJOROVÁ, Nikol. Ošetřovatelská péče o pacienty s demencí. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016, 84 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/41575. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií, Ústav zdravotnických věd. Vedoucí práce Dorková, Zlatica.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.