MALOTOVÁ, Hana. Rozvoj města Otrokovice. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007, 62 s., 1 s. obr. příloh. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/4634. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje. Vedoucí práce Hájek, Oldřich.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.