MANTLOVÁ, Jana. Možnosti stanovení proteinového profilu bakterií. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010, 43 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/14139. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická, Ústav technologie a mikrobiologie potravin. Vedoucí práce Doležálková, Iva.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.