MARKOVÁ, Eva. 1. Teoretická část: Dokument v animovaném filmu 2. Praktická část. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012, 64 s. (68470). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/24916. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací, Ústav animace a audiovize. Vedoucí práce Gregor, Lukáš.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.