MASAŘÍK, Martin. Welding process for oil pan block of ship engine. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014, 95s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/28243. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická, Ústav výrobního inženýrství. Vedoucí práce Bílek, Ondřej.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.