MATÁSEK, Pavel. Nejčastější sociálně - patologické jevy v prostředí dětského domova se školou. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009, 49 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/9172. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií. Vedoucí práce Balík, Stanislav.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.