MATELOVÁ, Alena. Nalezení vhodné a originální modifikace kyseliny hyaluronové pro nosičové systémy. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013, 158 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/43757. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická, Ústav chemie. Vedoucí práce Vícha, Robert.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.