MATYÁŠ, Jiří. Mikropáskové antény na bázi elektricky vodivých nanočástic. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013, 83 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/39398. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky, Ústav informatiky a umělé inteligence.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.