MIKEŠOVÁ, Jana. Projekt využití operativního controllingu pro efektivní řízení firmy ABC s.r.o. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016, 90 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/38570. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav podnikové ekonomiky. Vedoucí práce Novák, Petr.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.