MIKULÁČEK, Filip. Projekt zavedení automatického dispečinku výrobků na pracovišti plazmatického leptání ve společnosti ON Semiconductor. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011, 86 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/16841. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů. Vedoucí práce Šulová, Dagmar.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.