MIKULÍK, Tomáš. A Comparison of Two Czech Translations of Selected Short Stories from Dubliners by James Joyce. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2018, 49 s. (59440 znaků). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/43709. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií, Ústav moderních jazyků a literatur. Vedoucí práce Vinklárek, Petr.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.