MILIČKOVÁ, Romana. Teplotní stabilita CD. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2005, 43 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/35527. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická, Ústav inženýrství polymerů. Vedoucí práce Slobodian, Petr.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.