MLÁDKOVÁ, Jitka. Školní a rodinné prostředí jako zátěž, sebehodnocení dospívajících. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009, 79 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/45869. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií, Katedra psychologie. Vedoucí práce Olejníček, Antonín.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.