MRÁZEK, Petr. Možnosti zpracování odpadu z plněných polymerů. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015, 63 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/33994. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická, Ústav inženýrství polymerů. Vedoucí práce Tesaříková Svobodova, Alice.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.