MRÁZKOVÁ, Lucia. Hodnotenie bezpečnosti mäkkých cieľov. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013, 101 s. ISBN 978-80-7454-862-8. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/45866. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky, Ústav automatizace a řídicí techniky.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.