NAKLÁDAL, Josef. Řízení uzavřeného okruhu teplé vody. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008, 62 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/5065. Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics, Ústav aplikované informatiky. Vedoucí práce Kubalčík, Marek.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.