NAVRÁTIL, David. Zlínský podchod. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016, 116 s. (15 406 znaků). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/41514. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací, Ateliér Prostorová tvorba. Vedoucí práce Klang, Michael.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.