NAVRÁTILOVÁ, Jana. Efektivní řízení lidských zdrojů a ovlivňování spokojenosti zaměstnanců v organizaci. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012, 113 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/27931. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií, Katedra pedagogiky. Vedoucí práce Oralová, Renata.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.