OTÁHAL, Ondřej. Analýza rizik při výrobě gumárenských sazí. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2018, 61 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/43788. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení, Ústav krizového řízení. Vedoucí práce Vargová, Slavomíra.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.