PÍTR, Michal. Elektronická učební pomůcka pro předmět počítačová podpora automatického řízení. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2005, 56 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/36139. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická, Institut řízení procesů a aplikované informatiky. Vedoucí práce Kubalčík, Marek.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.