PŘÍKAZSKÁ, Zuzana. Domácí násilí jako sociálně patologický jev. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004, 59 s., 11 s. příloh. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/35701. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut, Institut mezioborových studií. Vedoucí práce Plšková, Alena.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.