PŘECECHTĚLOVÁ, Veronika. Projekt rozšíření služeb domova pro seniory SENIOR Otrokovice, p.o. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2018, 134 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/45819. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav managementu a marketingu. Vedoucí práce Kubík, Josef.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.