PŘIBÍK, Martin. Aspekty zákonitostí tvarování porcelánu a nalezení možných cest vývoje porcelánového výrobku s využitím metod 3D tisku. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014, 202 s. ISBN 978-80-7454-950-2. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/45933. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací, Ateliér Design skla. Vedoucí práce Stanický, Petr.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.