PALÁNOVÁ, Michaela. Návrh projektů na zvýšení turistické atraktivnosti mikroregionu Buchlov. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016, 100 s.(119 741 znaků). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/41573. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva. Vedoucí práce Novosák, Jiří.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.