PAROBKOVÁ, Klára. Návrh projektu volnočasových činností pro děti předškolního věku v Kroměříži. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014, 114 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/28465. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií, Ústav pedagogických věd. Vedoucí práce Suchánková, Eliška.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.